Elektrona s.r.o.

Produktové fotografie spotřební elektroniky – zejména tablety, navigace, notebooky a jiné. Vysoce lesklé, kovové povrchy je potřeby velmi precisně nasvítit, přičemž pro každý záběr (úhel) se musí nastavení světel měnit. Elektronika navíc doslova přitahuje prach, je tedy  nutné pracovat čistě a fotografie podrobit důkladné retuši. Fotografování elektroniky je proto časově náročná činnost a tuto skutečnost je třeba zohlednit při kalkulaci.

 

Elektrona s.r.o.